Jun 24

มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาดูงาน

 

 

 

IMG_0942

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG_0939 IMG_0941

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.