Oct 16

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าศึกษาดูงานอุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_0338

IMG_0340

IMG_0342

IMG_0343

Leave a Reply

Your email address will not be published.