Apr 02

ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชศักดิ์การะ จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี

 

1503361_815118201870280_4052834430157139118_n

ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชศักดิ์การะ จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมร้องเพลงเจ้าฟ้าของแผ่นดินเพลงมาร์ช พระเทพฯของชาวไทยรัตนราชสุดา เจ้าฟ้าจักรีสิรินธร

หมายเหตุ
นักศึกษา ใส่ชุดนักศึกษา หรือเสื้อม่วง บุคลากร ใส่ชุดปกติขาวหรือชุดอนุรักษ์ผ้าไทยสีม่วง

Leave a Reply

Your email address will not be published.