January 26, 2018

การตั้งค่า HumHub เพื่อใช้งาน LDAP

จากบทความก่อน เรื่อง การติดตั้ง HumHub เพื่อสร้าง Social Network ในองค์การ หากต้องการเกิดความสะดวกกับผู้ใช้ในการที่จะไม่ต้องจำ User Password ก็ควรจะทำให้ HumHub นั้นสามารถใช้งานร่วมกับการตรวจสอบผู้ใช้จากฐานข้อมูลกลาง ในที่นี้ขอพูดถึงการตั้งค่าให้ HumHub สามารถตรวจสอบผู้ใช้ผ่าน LDAP ได้ อีกประการหนึ่งการตรวจสอบ User ผ่าน LDAP เป็นความสามารถพื้นฐานที่ HumHub โดยไม่ต้องมีการติดตั้ง Module เพิ่มเติม เพียงแต่ท่านต้องตรวจสอบก่อนว่า PHP ของท่านรองรับการใช้งานกับ LDAP หรือไม่ (โดยอ่านได้จากบทความที่แล้ว) สำหรับ LDAP มทร.อีสาน HumHub ตั้งค่าได้ง่ายๆดังนี้

1.เริ่มจากการ Login เข้าสู่ HumHub ด้วย User ที่เป็น Admin ของระบบ แล้วไปที่ Menu ผู้ดูแลระบบ

2. เลือก Menu Authentication

3. เลือก Menu LDAP ดังภาพ

humhub-ldap01

 

Continue reading

January 23, 2018

การติดตั้ง HumHub เพื่อสร้าง Social Network ในองค์การ

การที่จะทำให้ผู้คนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำได้ยาก เนื่องจากภาระงาน และสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อาจไม่เอื้ออำนวย แต่ทั้งนี้การมาของ Social Network ก็ทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายขึ้น(ไหม) เพราะทุกวันนี้หลายคนใช้จนเป็นเครื่องมือประจำไปแล้ว แต่ทั้งนี้หากจะใช้ Social Network ที่มีอยู่ เช่น Facebook, Twitter มาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ การสามารถทำได้โดยการสร้างกลุ่มขึ้นมาใน Facebook แต่บริการเหล่านั้นอาจจากเราไปเมื่อไรก็ได้ เพราะเป็นบริการจากภาคธุรกิจ เมื่อบริการเหล่านั้นจากเราไปองค์ความรู้ต่างๆก็หายไปด้วย  อีกทั้ง Socail network ที่มีบริการบางครั้งไม่สามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการ  และสุดท้าย เราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนใช้ Social network เพื่อการนี้ได้ (ผมเองก็หยุดใช้ Facebook มาสักระยะแล้ว ด้วยเหตุผลส่วนตัว) ทางที่ดีแล้วหากมี Social network ที่ทำงานคล้ายๆ กับ Facebook เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเองคงดีไม่น้อย

ara-humhub

Continue reading