January 23, 2018

การติดตั้ง HumHub เพื่อสร้าง Social Network ในองค์การ

การที่จะทำให้ผู้คนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำได้ยาก เนื่องจากภาระงาน และสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อาจไม่เอื้ออำนวย แต่ทั้งนี้การมาของ Social Network ก็ทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายขึ้น(ไหม) เพราะทุกวันนี้หลายคนใช้จนเป็นเครื่องมือประจำไปแล้ว แต่ทั้งนี้หากจะใช้ Social Network ที่มีอยู่ เช่น Facebook, Twitter มาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ การสามารถทำได้โดยการสร้างกลุ่มขึ้นมาใน Facebook แต่บริการเหล่านั้นอาจจากเราไปเมื่อไรก็ได้ เพราะเป็นบริการจากภาคธุรกิจ เมื่อบริการเหล่านั้นจากเราไปองค์ความรู้ต่างๆก็หายไปด้วย  อีกทั้ง Socail network ที่มีบริการบางครั้งไม่สามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการ  และสุดท้าย เราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนใช้ Social network เพื่อการนี้ได้ (ผมเองก็หยุดใช้ Facebook มาสักระยะแล้ว ด้วยเหตุผลส่วนตัว) ทางที่ดีแล้วหากมี Social network ที่ทำงานคล้ายๆ กับ Facebook เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเองคงดีไม่น้อย

ara-humhub

Continue reading

January 8, 2018

ดีใจที่มีคนอ่าน และนำเอาองค์ความรู้ของเราไปใช้

จากบทความเรื่อง การแก้ภาษาไทยใน PDF ของ LimeSurvey  คิดว่าน่าจะมีคนเจอปัญหาเดียวกัน เลยมีคนมาถาม รูปภาพด้านล่างนี้เป็นเมล์ที่คุณ L_S20 ได้ส่งมาถามผม(อ่านจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนนะครับ เพราะเรียงตามลำดับที่เมล์เข้ามาในเมล์บ๊อกซ์)

pdfmail001

และนั่นเองเป็นแรงผลักดันให้ผมรีบหาทางแก้ PDF ให้สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ ผลก็ได้ออกมาตามบทความเรื่อง การแก้ภาษาไทยใน PDF ของ LimeSurvey Version 2.05+ ตามที่แสดงในเมล์เลย นอกจากนั้นยังคุยกันต่อเรื่องของภาษาไทยใน Limesurvey ที่มีการแปลผิดพลาด Continue reading