December 4, 2018

บทพิธีกรเปิดอนุสรณ์สถาน อ.ดร.วทัญญู ณ ถลาง

ในวันที่ 25 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง ผมเองได้มีส่วนรับผิดชอบด้านพิธีกร ร่วมกับอาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ เลยอยากเอาบทพิธีกรเปิดอนุสรณ์สถาน อ.ดร.วทัญญู ณ ถลาง มาเก็บไว้ เผื่อใครมีโอกาสได้ใช้ในอนาคต (ในวันจริงมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการไปบางส่วน ขออนุญาตใช้กำหนดการเดิมในการทำบทพิธีกรนะครับ)

พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง

พิธีกรชาย : กราบสวัสดี แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสุเทพ ยนต์พิมาย

 พิธีกรหญิง : ดิฉัน นางสาวจิณณพัต โรจนวงศ์ เราทั้งสองคน รับหน้าที่เป็นพิธีกรของพิธีในวันนี้ค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งกำหนดการให้ทุกท่านได้ทราบกันก่อน ดังนี้ค่ะ

 พิธีกรชาย : สำหรับกำหนดการในวันนี้ ในช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง โดยมีกำหนดการดังนี้ครับ

เวลา   08.00 น. แขกผู้เมีเกียรติทุกท่านลงทะเบียน

09.00 น. ท่านประธาน โดยท่านอธิการบดี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

09.19 น. ทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง

09.30 น. รับชมวิดีทัศน์และรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “รำลึกถึงอาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง”

10.30 น. พิธีสงฆ์

11.00 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

Continue reading