January 25, 2018

บทพิธีกรต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

บทพิธีกรต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

พิธีกร : เรียน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง คณะที่ปรึกษาโครงการ อพ.สธ มทร.อีสาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะศึกษาดูงานทุกท่านครับ กระผม นายสุเทพ ยนต์พิมาย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครับ

ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการ ขออนุญาตแจ้งกำหนดการให้ทุกท่านทราบ ดังนี้ครับ

Continue reading

January 23, 2018

บทพิธีกรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2561

บทพิธีกร

พิธีกรชาย : เรียน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ครับ กระผม นายสุเทพ ยนต์พิมาย

พิธีกรหญิง : ดิฉัน อาจารย์แพนศรี พินปรุ เราทั้งสองคน รับหน้าที่เป็นพิธีกร ในช่วงพิธีการในวันนี้ค่ะ  ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการ ขออนุญาตแจ้งกำหนดการให้ทุกท่านทราบ ดังนี้คะ
ในเวลา 8.30 – 9.00 น. ท่านประธาน ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรหลังจากนั้น ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ค่ะ

Continue reading

December 4, 2018

บทพิธีกรเปิดอนุสรณ์สถาน อ.ดร.วทัญญู ณ ถลาง

ในวันที่ 25 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง ผมเองได้มีส่วนรับผิดชอบด้านพิธีกร ร่วมกับอาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ เลยอยากเอาบทพิธีกรเปิดอนุสรณ์สถาน อ.ดร.วทัญญู ณ ถลาง มาเก็บไว้ เผื่อใครมีโอกาสได้ใช้ในอนาคต (ในวันจริงมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการไปบางส่วน ขออนุญาตใช้กำหนดการเดิมในการทำบทพิธีกรนะครับ)

พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง

พิธีกรชาย : กราบสวัสดี แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสุเทพ ยนต์พิมาย

 พิธีกรหญิง : ดิฉัน นางสาวจิณณพัต โรจนวงศ์ เราทั้งสองคน รับหน้าที่เป็นพิธีกรของพิธีในวันนี้ค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งกำหนดการให้ทุกท่านได้ทราบกันก่อน ดังนี้ค่ะ

 พิธีกรชาย : สำหรับกำหนดการในวันนี้ ในช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง โดยมีกำหนดการดังนี้ครับ

เวลา   08.00 น. แขกผู้เมีเกียรติทุกท่านลงทะเบียน

09.00 น. ท่านประธาน โดยท่านอธิการบดี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

09.19 น. ทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง

09.30 น. รับชมวิดีทัศน์และรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “รำลึกถึงอาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง”

10.30 น. พิธีสงฆ์

11.00 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

Continue reading

October 31, 2018

บทพิธีกร พิธี ถวายความอาลัย

ถือว่าเป็นโอกาสดีสูงสุดในชีวิต ครับ ที่ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรในพิธี ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ร่วมกับอาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ วันนี้เลยขอนำบทพิธีกรที่ได้จัดทำร่วมกับท่านอาจารย์ ดร. จิณณพัต มาเผยแพร่ใว้ ณ ที่นี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับ  ต้องขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ไว้วางใจให้ผมได้ทำงานนี้เพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานของเราอย่างหาที่สุดมิได้

ลองอ่านกันดูนะครับ

 บทพิธีกร Continue reading

September 20, 2018

การเรียกใช้ Line Notify API ของแผนกงาน

จากบทความที่แล้วเรื่อง การแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ที่เราได้ทิ้งท้ายไว้เรื่อง  Service ให้เรียกใช้ผ่าน PHP บน server ของแผนกงาน วันนี้จะมาพูดถึง Service ที่มีให้บริการแล้วการใช้งานเบื้องต้น แต่ก่อนที่จะถึงขั้นตอนนั้น ขอพูดถึงสิ่งที่จำเป็นต้องมีก่อน ดังนี้

 1. โปรแกรมที่ต้องการส่งข้อความไปยัง Line Notify จะต้องมี Line Notify Token ก่อน (กรณีต้องการเตือนในกลุ่มของแผนกงานใช้ Token ที่ผมขอไว้แล้วได้เลย)
 2. รูปแบบของการส่งจะส่งผ่านค่าต่าง ๆ มากับตัวแปรดังนี้
  1. ตัวแปร $title = “ชื่อของการแจ้งเตือน”;
  2. ตัวแปร $content = “เนื้อหาของการแจ้งเตือน”;
  3. ตัวแปร $linetoken = ‘Line Notify Token’;
  4. ตัวแปร $imageThumbnail = ‘URL ของภาพย่อ หรือ Thumbnail’;
  5. ตัวแปร $imageFullsize = ‘URL ของภาพเต็ม’;
 3. โดย ตัวแปร $title, $content และ ตัวแปร $linetoken จำเป็นต้องมีค่าไม่สามารถว่างได้ แต่ ตัวแปร $imageThumbnail และ ตัวแปร $imageFullsize จะไม่ส่งไปก็ได้ หากไม่ต้องการส่งรุปในการแจ้งเตือน
 4. จากข้อ 3 ตัวแปร $title และ ตัวแปร $content จะถูกเข้ารหัสก่อน  เพื่อความปลอดภัยในการส่ง ซึ่งจะกลายเป็นตัวแปร $ms_title  และ $ms_content ตามลำดับ
 5. URL ที่จะทำการส่งค่าพารามิเตอร์หรือตัวแปรทั้งหมด โดยมีรูปแบบดังนี้ http://URL/Path/file.php?linetoken=$linetoken&title=$ms_title&content=$ms_content&imageThumbnail=$imageThumbnail&imageFullsize=$imageFullsize

หลัก ๆ ก็มีประมาณท่านี้ครับ มาดู Code เลยดีกว่าครับ Continue reading

August 30, 2018

บทสุนทรพจน์ “ประเทศไทยในมุมมองของฉัน”

ต้นข้าวได้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ ใหหัวข้อ “ประเทศไทยในมุมมองของฉัน” ในกิจกรรม “ประกวดพูดสุนทรพจน์” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ผลการประกวดได้ลำดับที่ 1 ในสายชั้น วันนี้เลยอยากเอาบทสุนทรพจน์ มาบันทึกไว้

IMG_2841

…ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แผ่นดินของเรานี่แสนอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองราบคาบ ด้วยอานุภาพพ่อขุน รามคำแหงค้ำจุน ให้ชาติไทยไพศาล…

จากส่วนหนึ่งของบทเพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ซึ่งประพันธ์โดย พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย ตั้งแต่โบราณกาล

Continue reading

May 4, 2018

การ Sync เนื้อหาระหว่าง WordPress 2 ไซต์

ต้องบอกว่า หาวิธีมานานมากกกกกกก สำหรับการ Sync เนื้อหาสำหรับ WordPress 2 ไซต์ ไม่ได้เนื้อหาอย่างน้อยๆ ได้หัวข้อแล้วลิงค์กลับมาที่ต้นฉบับก็ยังดี เคยทำมาแล้วโดยผ่าน RSS แล้ว Feed จากไซต์ต้นทางไปยังไซต์ปลายทาง อ่านได้จาก การเตรียม RSS Feed สำหรับเผยแพร่ และ การเผยแพร่บทความผ่าน RSS ด้วย HungryFEED

แต่คราวนี้แตกต่างออกไปครับ เพราะด้วยความสามารถของปลั๊กอิน WPSiteSync for Content จะทำให้คุณสามารถ Sync ทั้งเนื้อหา รูปภาพ รวมถึง Meta Data ของ Post นั้นๆได้อย่างง่ายดาย วิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ

Continue reading

May 4, 2018

ตอบข้อสงสัย PMQA จาก กพร.

เรียน คุณสุเทพ

ขออนุญาตตอบเป็นประเด็นนะคะ

1. การขอรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ ปัจจุบันนี้ ต้องสมัครเป็นระดับมหาวิทยาลัยค่ะ หากจะขอในระดับสำนัก ต้องรอจนกว่าสำนักงาน ก.พ.ร. จะเปิดรับในอนาคต (คาดว่าจะมีการเปิดรับ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ)

2. สำนักสามารถดำเนินการ PMQA เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในสำนัก โดยมีทางเลือก 3 ทาง คือ

Continue reading

April 29, 2018

Add on บน Google Drive สำหรับทำ Workflow

หากต้องการจัดการเอกสารแบบ Workflow บน Google Drive มี Google App มาแนะนำครับ 3 ตัวครับ

 1. Workflows
 2. Collavate – Workflow & Tags for Google Drive
 3. Form Workflow

ทั้งหมดเป็น Google App ที่ทำงานบน Chrome นะครับ นั่นหมายถึง คุณจะต้องมี Account Gmail, Chrome Browser และต้องทำการติดตั้ง add on ตัวใดตัวหนึ่งใน 3 ตัวนี้ ส่วนไอเดียในการนำไปใช้คือ กรณีที่ต้องมีการส่งเอกสารเพื่อดำเนินการในขั้นถัดๆ ไป เป็นทอดๆ เหมาะมากสำหรับการจัดการแบบ Workflow ครับ

หมายเหตุ ผมยังไม่ได้ทดสอบทั้ง 3 ตัวนะครับ ว่าตัวไหน ดี หรือเหมาะสมกับการใช้งานจริงๆ เพราะยังไม่มีงานจริงๆ ให้ลอง

ล่าสุด (4/5/59) Microsoft ก็เปิดตัว Flow เช่นเดียวกัน ทดลองใช้ได้ที่ https://flow.microsoft.com/en-us/

April 28, 2018

เชื่อมต่อ PowerBI กับ Mysql

การเชื่อมต่อ Microsoft Power BI กับ Mysql

 1. ติดตั้ง Power BI โดย ดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Power BI
 2. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้ดาวโหลด Mysql Connector/Net จาก ที่นี่
  1. หากคุณทดลองเชื่อมต่อโดยยังไม่ได้ติดตั้ง Mysql Connector/Net ตัว Power BI จะแสดงข้อความเตือนและมี Link ไปยังแหล่งดาวน์โหลด แต่ไม่แนะนำให้โหลดจากลิงค์ที่ Power BI แนะนำ เพราะเป็นรุ่นที่เก่าเกินไป แนะนำให้ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ด้านบนจะดีกว่า
  2. เลือกแพลตฟอร์มเป็น Microsoft Windows 
  3. ติดตั้ง Mysql Connector/Net ให้เรียบร้อย
 3. หลังจากติดตั้ง Mysql Connector/Net เรียบร้อยแล้ว เปิด Power BI ขึ้นมา
 4. ทำการเชื่อมต่อโดยเลือก ขอรับข้อมูล –> เลือก Mysql –> เชื่อมต่อ
  powerbimysql
 5. ป้อนข้อมูลการเชื่อมต่ออันได้แก่ Host/Database/Username/Password
 6. เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเชื่อมต่อ MicrosoftPower BI กับ Mysql ได้แล้วครับ