May 5, 2018

หาค่าสีในรูป

บ่อยครั้งที่คุณจำเป็นต้องหาค่าสีในรูป เพื่อปรับสีให้ตรงตามความต้องการ คุณสามารถใช้บริการจากเว็บเหล่านี้เพื่อหาค่าสีได้ โดยการทำเพียงแค่ Upload รูปที่คุณต้องการหาค่าสีลงไป หลังจากนั้นก็ คลิ๊กบริเวณที่ต้องการค่าสี เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ข้อมูลค่าสีจากรูปที่คุณอัพโหลดเข้าไป โดยในเว็บก็จะบอกค่าสีในหลาย ๆ ฟอร์แมตที่นิยมใช้กัน

Web ที่ใช้ในการหาค่าสี

  1. Find Color On Image, Match PMS Colors
  2. IMAGECOLORPICKER.COM