December 21, 2018

การแปลภาษาไทยสำหรับ Booked

สำหรับ Booked นั้นเป็น Web Application ที่ออกแบบมาสำหรับจองการใช้งาน ทรัพยากร (ผมชอบแนวคิดนี้นะครับ คือมองว่า ของที่จองเป็นทรัพยากร ไม่ใช่แค่ห้อง หรือแค่พื้นที่บริการ เพราะความหลากหลายแบบนี้จะทำให้ระบบรองรับการจองในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้น ตารางการจอง หรือ Schedule ใน Booked ก็จะไม่ใช่ อาคารอย่างที่เราเข้าใจ หรือตั้งใจตั้งแต่แรก แต่จะเป็น ตารางการจอง โดยจะมีทรัพยากรหลายตัว ในตารางการจองนั้น หากนำเอามาประยุกต์ใช้กับ ระบบจองพื้นที่ ก็ให้ Schedule คืออาคาร และ ห้องหรือพื้นที่ก็คือ Resource นั่นเอง) ดังนั้นเพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ ชาวไทย ผมจึงมีแนวคิดที่จะแปลระบบให้เป็นภาษาไทย

โชคดีจริง ๆ สำหรับ Open Source อย่าง Booked นั้นรองรับเรื่องนี้อยู่แล้ว เราเพียงแต่หาต้นฉบับภาษาสักไฟล์ ใน /booked/lang เอามาแล้วทำการแปลเป็นภาษาไทย ผมเลือก en_us.php เพราะน่าจะง่ายกว่า หากจะแปลจาก ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย 

เมื่อได้ไฟล์มาแล้วก็ทำการแก้ไข โดยเริ่มจาก

Continue reading

December 21, 2018

การตั้งค่า Booked เพื่อตรวจสอบผู้ใช้ผ่าน LDAP

ความสามารถที่ดีอย่างหนึ่งของ Open Source ก็คือ การใช้งานร่วมกับมาตรฐานเปิดหลาย ๆ ตัวได้รวมถึง LDAP ด้วย Booked เองก็มีความสามารถเช่นเดียวกัน วันนี้เราจะพูดถึงการตั้งค่า Booked ให้ใช้งานเพื่อตรวจสอบผู้ใช้ผ่าน LDAP กันครับ โดยเริ่มจาก เข้าระบบด้วย admin ก่อน

หลังจากนั้นไปที่ Application Management –> แล้วเลือกเมนู Application Configuration

จากนั้นเลื่อนลงไปที่ Plugins ที่ Authenication ให้พิมพ์ Ldap ลงไป

Continue reading