March 30, 2018

กรณีศึกษา : การจัดการการดำเนินงาน

บริษัท โอเอ็มเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ผลิตฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปมีกำลังการผลิตในระดับต้นๆของประเทศมีประสบการณ์กว่า30ปีในการผลิตฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเพื่อขายให้กับร้านขายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั่วประเทศทั้งในร้านค้าหรือแม้แต่กระทั่งห้าง Modern Trade ใหญ่ๆ

อยู่มาปีหนึ่งฝ่ายขายเห็นว่าลูกค้ามีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวโน้มที่ต้องการลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบแปลกๆใหม่ๆไม่ซ้ำใครลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายทั้งขนาดราคาและรูปแบบเมื่อเห็นโอกาสดังนี้ฝ่ายขายจึงเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารทราบ

เมื่อผู้บริหารทราบและพบว่าเป็นโอกาสที่ดีจึงได้อนุญาตให้ฝ่ายขายรับออเดอร์จากลูกค้าโดยออเดอร์ที่ได้จากลูกค้าจะเป็นลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบเฉพาะไม่ซ้ำกับที่บริษัทเคยผลิตฝ่ายผลิตจำเป็นต้องสั่งเครื่องมือวัตถุดิบใหม่ๆเข้าบางตัวมาแต่ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทก็ยังผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเพื่อขายกับตลาดเดิมต่อไปทั้งนี้ในการผลิตยังใช้เครื่องมือวัตถุดิบบางส่วนรวมถึงแรงงานร่วมกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเดิม

Continue reading

March 20, 2018

รวมแอพแชทคุยงานแบบโอเพนซอร์ส ที่ใช้แทน Slack ได้ | Blognone

แอพคุยงาน Slack ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ตอนนี้มีผู้ใช้งาน 2.3 ล้านคนแล้ว ความนิยมของ Slack แสดงให้เห็นว่าแอพแชทยังสามารถพัฒนาต่อได้อีกมาก

ข้อจำกัดของ Slack คือข้อมูลทั้งหมดเก็บลงในเซิร์ฟเวอร์ของ Slack (ไม่มีอะไรรับประกันว่ามันจะคงอยู่ตลอดไป) อีกทั้งการปรับแต่งฟีเจอร์ทำได้ยาก เพราะต้องขึ้นกับ Slack เพียงฝ่ายเดียว ช่วงหลังเลยเกิดโปรแกรมเลียนแบบ Slack แต่พัฒนาแบบโอเพนซอร์สขึ้นมาหลายตัว

Source: รวมแอพแชทคุยงานแบบโอเพนซอร์ส ที่ใช้แทน Slack ได้ | Blognone