September 24, 2018

โปรแกรมหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane

วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมคำนวณทางสถิติง่ายๆ สำหรับหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากประชาการ การใช้งานสามารถทำได้โดยเพียงแต่ป้อนจำนวนประชากรลงไปที่ต้องการหากลุ่มตัวอย่างลงไป โปรแกรมจะทำการคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างให้ด้วยวิธีของ Taro Yamane โดยจะคำนวณที่ระดับความคลาดเคลื่อน = 0.05 นะครับ ลองใช้งานกันดูครับ

สูตร  \LARGE n=\frac{N}{1+N(e^{2})}

 

 

นอกจากนั้นผมยังได้ใส่โปรแกรมนี้ไว้ใน Widget เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เพราะว่า เดี๋ยว Post นี้ก็จะเลื่อนลงไปเรื่อยๆและไปอยู่หน้าหลังๆ สำหรับโปรแกรมนี้ทำจาก Plugin ใน WordPress นี่เองนะครับ เดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำให้รู้จักกับตัว Plugin นี้อีกที

September 16, 2018

การใช้งาน RJ QuickCharts เบื้องต้น

จากบทความที่ผ่านมา 2 เรื่องได้แก่ แนะนำ Plugin สร้าง Chart ง่ายๆใน WordPress และ แก้ปัญหาภาษาไทยใน Rj QuickCharts ได้แนะนำให้รู้จัก Plugin Rj QuickCharts และวิธีการแก้ปัญหากับภาษาไทยไปแล้ว ครั้งนี้เราจะมาลองศึกษาการใช้ง่ายๆ ของ  Rj QuickCharts กันดูนะครับ หวังว่าผู้อ่านคงติดตั้ง Plugin ทำการ Activate และแก้ปัญหาภาษาไทยกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเรียบร้อยแล้วเราเริ่มกันเลย

เริ่มต้นใช้งาน

การเริ่มต้นใช้งานนั้นทำไม่ยากเลย เพียงแต่ login เข้าสู่ระบบของ WordPress หากทำการติดตั้งและ Activate Plugin เรียบร้อยแล้วก็จะพบกับ Menu ของ RJ QuickCharts ดังภาพ หลังจากนั้นเลือก New Chart หรือถ้าเข้าไปใน RJ QuickCharts แล้วจะเลือก Add New ก็ได้ หลังจากนั้นก็จะปรากฏเพจให้ใช้งาน

h2rj001

 

การใช้งานทั้งหมด มี 4 ขั้นตอนง่าย มาดูทีละขั้นตอนเลยนะครับ

Continue reading

September 9, 2018

เรียนลัด การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication:IMC)

การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)  คือ รูปแบบของการสื่อสารที่มีผู้ส่งข่าวสารคือ ผู้ผลิตสินค้า หรือการบริการ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทนโฆษณา พนักงาน ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คำพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้ Integrated Marketing Communication (IMC) ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (ใช้ทุกสิ่ง ทั้งหมด)

ประเภทของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร หรือเรียกว่า “จุดติดต่อ” (Contact Points) ที่นักการตลาดสามารถนำมาเลือกใช้ในโปรแกรมไอเอ็มซี ประกอบไปด้วยจุดติดต่อในกลุ่มของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) อันได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง     อีกทั้งยังมีจุดติดต่ออื่น ๆ เช่น การสื่อสาร ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Display) การใช้สินค้าเป็นสื่อ (Merchandising) การสื่อสารแบบบอกต่อ (Buzz Marketing) การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (Sponsorship) การสื่อสารผ่านเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) การสื่อสารภายใน (Internal Communication) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) เป็นต้น ถ้าเลือกใช้ทีละเครื่องมือในแต่ละช่วงเวลาก็จะเรียกว่า การสื่อสารการตลาดทั่วไป แต่ถ้ามีการเลือกใช้หลากหลายเครื่องมือเพื่อเป็นจุดติดต่อในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ก็จะเรียกว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร รายละเอียดดังปรากฏในตารางแสดง ประเภทของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และข้อดี -ข้อเสีย

Continue reading

September 7, 2018

แก้ปัญหาภาษาไทยใน Rj QuickCharts

จากบทความ แนะนำ Plugin สร้าง Chart ง่ายๆใน WordPress เราก็ได้รู้จักกับ Plugin ในการสร้าง Chart ไปแล้ว และ Rj QuickCharts เป็น Plugin แรกที่อยากจะแนะให้ใช้เพราะ ใช้งานง่าย แต่ในบทความนี้ขอเริ่มจากการแก้ปัญหา Rj QuickCharts ที่มีปัญหากับภาษาไทยก่อนครั้งต่อไปจะแนะนำวิธีการใช้ ต่อไป

เริ่มใช้งานก็เจอปัญหากับภาษาไทย

เช่นเดียวกับ Plugin ทุกตัวที่ต้องทำการ Download ติดตั้งและ Activate ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นเข้าใช้จากเมนู  RJ Quickchart ไปที่ New Chart เพื่อสร้าง Chart ใหม่

rjqchart001 Continue reading

September 1, 2018

แนะนำ Plugin สร้าง Chart ง่ายๆใน WordPress

จริงๆแล้วต้องบอกว่า Plugin สำหรับสร้าง Chart ใน WordPress นั้นมีเยอะมากๆ บางตัวใช้ง่าย บางตัวใช้ยาก บางตัวต้องเสียเงิน แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับ Plugin ที่ผมจะแนะนำนั้น รับรองว่าใช้งานไม่ยุ่งยาก และสร้าง Chart ออกมาได้สวยงาม มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

1. RJ Quickcharts rjqucikcharts

Continue reading