November 30, 2018

กล่าวเปิด ปิด Internal Audit

ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในชีวิตครั้งหนึ่งครับ ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2008 และยังได้มีโอกาสไปตรวจประเมินหน่วยงานถึง 2 ครั้งด้วยกัน แต่ก็น่าเสียดายครับ ว่าการตรวจ IQA นั้น ได้ขาดช่วงไปสักระยะนึงแล้ว จะด้วยเหตุผลใดก็ไม่อาจทราบได้ โดยการตรวจที่ผ่านมาผมเองได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการตรวจ จึงต้องเป็นผู้กล่าวเปิด ผมเลยอยากจะเอาคำกล่าว เปิด-ปิด Internal Audit มาบันทึกไว้เผื่อโอกาสหน้าฟ้าใหม่ ได้รับเชิญให้ไปตรวจอีก จะได้เอามาปัดฝุ่นใช้ได้ สุดท้าย อยากจะขอบคุณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกฝ่าย ทุกแผนกและบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ได้ไว้วางใจให้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และยังได้ให้โอกาสผมในการพัฒนาตนเองด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

กล่าวเปิด Internal Audit

สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นการตรวจ internal audit

เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโดยจะขอแนะนำคณะผู้ตรวจดังนี้ครับ

Continue reading

November 27, 2018

ไปทำบุญดีกว่า

IMG_1068.JPG

คุณคือผู้โชคดีจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันที่26พย.รับสิทธิ์ดูหนังเก้าอี้ปกติ 2 ที่พร้อมทำบุญบริจาคที่ละ20฿

(ใช้สิทธิ์เรื่อง/รอบเดียวกัน)เพียงโชว์รหัส ที่ตู้e-ticketในวันที่1ธค

November 27, 2018

กรณีรถตกจากลานจอดรถ

จากกรณีรถตกจากลานจอดรถ
รถผมเติมน้ำมันเครื่อง แล้วขับไปกลับ กทม. โคราช
2 วันถัดมา ผมจอดอยู่เฉยๆ ติดเครื่อง สักพักรอบเครื่องสูงขึ้นมาก เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้น จนผมตกใจ และรีบดับเครื่อง
เมื่อเปิดฝากระโปรง พบว่า ฝาปิดน้ำมันเครื่องหลุด น้ำมันเครื่องกระจายไปทั่ว
หากวันนั้นผมขับอยู่จะเกิดอะไรขึ้น?

November 26, 2018

Dash Board เจ๋งๆ ของ AIS

ผมไม่ใช่ลูกค้าของ AIS หรอกครับ แต่วันนี้ได้มีโอกาสไปใช้บริการ Shop ใหม่ ผมว่า Dash Board แบบนี้แน่นอนมากครับ กล้าที่จะโชว์ผลจากการบริการลูกค้า ว่าส่วนใหญ่คิดอย่างไร
แน่นอนครับในแง่ผู้ให้บริการก็ต้องทำให้ดีที่สุดและผู้รับบริการก็หวังเช่นนั้น บอกเลยครับ Customers Centric แน่นอน
*มีงานให้ทำอีกแล้วว
IMG_1064.JPG

November 26, 2018

แค่ 40 บาทคุณก็มีความสุขได้

IMG_1065.JPG

หนังสือ คือ แหล่งรวมความรู้อันมหาศาล สามารถ ตอบสนองความต้องการ เพื่อค้นคว้าหาคำตอบที่อยากรู้ได้ในทุกเรื่อง การให้หนังสือเป็นสื่อแรกแทนการใช้สื่อเทคโนโลยีล้ำหน้า จะช่วยสร้างสมาธิ สร้างความคุ้นเคยให้ลูกมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งการเลือกหนังสือที่ดีก็ช่วย เปิดโลกกว้างให้ลูกต่อยอดการเรียนรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
วันนี้ก็ได้มาอีก 2 เล่ม เพียง 40 บาทเท่านั้น
ที่มา http://kids.thaipbs.or.th/playwithkid/read/article410364.ece

November 17, 2018

แสดง PHP HTML Code ใน WordPress

เราสามารถแสดง Code PHP หรือ HTML ได้อย่างสวยงามใน WordPress โดยใช้ Plugin ชื่อ SyntaxHighlighter Evolved การใช้งานไม่ยาก เพียงแต่ติดตั้ง Plugin ลงไปใน WordPress และ Activate ตามปกติ หลังจากนั้น ใส่ Short code

[‘php]

PHP Code ที่ต้องการ

[‘/php]

หรือ ถ้ามี HTML สามารถใส่ Parmeter อื่นๆได้ตามต้องการ เช่น

[‘php htmlscript=”true” smarttabs=”true”]

php หรือ HTML Code ที่ต้องการ

[‘/php]

หมายเหตุ หลัง [ ผมใส่ single quote หรือ ‘ ลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ Plugin ทำงาน เวลาใช้จริงต้องเอาออกนะครับ

November 17, 2018

Send iCal Email Meeting Requests using PHP

[php htmlscript=”true” smarttabs=”true”]
<?PHP

//$firstname is the first name of target
//$lastname is the last name of target
//$email is the targets email address
//$meeting_date is straight from a DATETIME mysql field and assumes UTC.
//$meeting_name is the name of your meeting
//$meeting_duretion is the duration of your meeting in seconds (3600 = 1 hour)

FUNCTION sendIcalEmail($firstname,$lastname,$email,$meeting_date,$meeting_name,$meeting_duration) {

$from_name = "My Name";
$from_address = "myname@mydomain.com";
$subject = "Meeting Booking"; //Doubles as email subject and meeting subject in calendar
$meeting_description = "Here is a brief description of my meeting\n\n";
$meeting_location = "My Office"; //Where will your meeting take place

//Convert MYSQL datetime and construct iCal start, end and issue dates
$meetingstamp = STRTOTIME($meeting_date . " UTC");
$dtstart= GMDATE("Ymd\THis\Z",$meetingstamp);
$dtend= GMDATE("Ymd\THis\Z",$meetingstamp+$meeting_duration);
$todaystamp = GMDATE("Ymd\THis\Z");

//Create unique identifier
$cal_uid = DATE(‘Ymd’).’T’.DATE(‘His’)."-".RAND()."@mydomain.com";

//Create Mime Boundry
$mime_boundary = "—-Meeting Booking—-".MD5(TIME());

//Create Email Headers
$headers = "From: ".$from_name." <".$from_address.">\n";
$headers .= "Reply-To: ".$from_name." <".$from_address.">\n";

$headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
$headers .= "Content-Type: multipart/alternative; boundary=\"$mime_boundary\"\n";
$headers .= "Content-class: urn:content-classes:calendarmessage\n";

//Create Email Body (HTML)
$message .= "–$mime_boundary\n";
$message .= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n";
$message .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n";

$message .= "<html>\n";
$message .= "<body>\n";
$message .= ‘<p>Dear ‘.$firstname.’ ‘.$lastname.’,</p>’;
$message .= ‘<p>Here is my HTML Email / Used for Meeting Description</p>’;
$message .= "</body>\n";
$message .= "</html>\n";
$message .= "–$mime_boundary\n";

//Create ICAL Content (Google rfc 2445 for details and examples of usage)
$ical = ‘BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 11.0 MIMEDIR//EN
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
ORGANIZER:MAILTO:’.$from_address.’
DTSTART:’.$dtstart.’
DTEND:’.$dtend.’
LOCATION:’.$meeting_location.’
TRANSP:OPAQUE
SEQUENCE:0
UID:’.$cal_uid.’
DTSTAMP:’.$todaystamp.’
DESCRIPTION:’.$meeting_description.’
SUMMARY:’.$subject.’
PRIORITY:5
CLASS:PUBLIC
END:VEVENT
END:VCALENDAR’;

$message .= ‘Content-Type: text/calendar;name="meeting.ics";method=REQUEST\n’;
$message .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n";
$message .= $ical;

//SEND MAIL
$mail_sent = @MAIL( $email, $subject, $message, $headers );

IF($mail_sent) {
RETURN TRUE;
} ELSE {
RETURN FALSE;
}

}

?>

/////////// example- test.php

<?PHP
INCLUDE ("iCal.php");
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>iCal Test</title>
</head>

<body>
<?PHP

//$firstname is the first name of target
//$lastname is the last name of target
//$email is the targets email address
//$meeting_date is straight from a DATETIME mysql field and assumes UTC.
//$meeting_name is the name of your meeting
//$meeting_duration is the duration of your meeting in seconds (3600 = 1 hour)
$firstname = "John";
$lastname = "Smith";
$email = "youremail@here.com";
$meeting_date = "2010-07-06 13:40:00"; //mysql format
$meeting_name = "Hello";
$meeting_duration = 3600;

//returns true or false
$result = sendIcalEmail($firstname,$lastname,$email,$meeting_date,$meeting_name,$meeting_duration);

//display result
IF($result) {
ECHO "Email sent successfully.";
} ELSE {
ECHO "A problem occurred sending email";
}

?>
</body>
</html>
[/php]

http://psoug.org/snippet/Send-iCal-Email-Meeting-Requests-using-PHP_934.htm