October 28, 2018

ตัวอย่าง โครงร่างงานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคฯ

ยังวนเวียนอยู่กับ วิชาวิจัยทางธุรกิจตามแนวแนะ กันอยู่นะครับ เนื่องจากคิดว่าโครงร่างงานวิจัยและเอกสารรวมถึงตัวเล่มรายงานของตัวเองและเพื่อนๆในกลุ่มน่าจะมีประโยชน์ เลยอยากจะเอามาเผยแพร่ เผื่อพี่ๆน้องๆ ชาว MBA จะเอาเป็นแนวทางได้ โดยการเอามาเผยแพร่ในนี้เป็นเพียงแค่ตอนที่ 1 บทนำ เท่านั้นนะครับ หากต้องการโครงร่างฉบับเต็ม เอกสาร รวมถึงตัวเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ลิงค์ตอนท้ายของโพสนี้นะครับ เช่นเคยหากเนื้อหา มีความขาดตกบกพร่องที่ไหน ผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากเนื้อหานี้มีประโยชน์กับผู้อ่านในส่วนใด ผมขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับท่านอาจารย์ รศ.สุพรรณี มังคะลี อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้ และยกคุณความดีให้กับท่านอาจารย์ รศ. ศศิธร แม้นสงวน ที่กรุณาสั่งสอนศิษย์ให้เข้าใจการวิจัยด้วยครับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ตอนที่ 1

บทนำ

  Continue reading

October 28, 2018

เรียนลัด การวิจัยทางธุรกิจตามแนวแนะ

ทั้งหมดเป็นสรุปของผมเอง ในรายวิชา การวิจัยทางธุรกิจตามแนวแนะ (Directed Studies in Business Research) ขอเอามาบันทึกไว้ สำหรับใช้ในการทบทวนรายวิชาของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว MBA หากเนื้อหา มีความขาดตกบกพร่องที่ไหน ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากเนื้อหานี้มีประโยชน์กับผู้อ่านในส่วนใด ผมขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับท่านอาจารย์ รศ.สุพรรณี มังคะลี อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้ และยกคุณความดีให้กับท่านอาจารย์ รศ. ศศิธร แม้นสงวน ที่กรุณาสั่งสอนศิษย์ให้เข้าใจการวิจัย พร้อมกับนำตัวอย่างๆดีๆ มาประกอบการสอน และผมอนุญาตนำตัวอย่างจากท่านมาลงไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ เริ่มกันเลยนะครับ

 

วิจัยทางธุรกิจ  หมายถึง การพัฒนา และจัดหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการที่แน่นอน  เพื่อมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ผู้บริหารต้องการ Information เพื่อใช้ใน Decision Support System (DSS: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) –> Expert  System (ES : ระบบผู้เชี่ยวชาญ)

ประเภทของวิจัย

  1. Basic  Research  –> Pure  Research วิจัยพื้นฐาน เพื่อหาแนวคิด องค์ความรู้ และทฤษฎีใหม่ หรือแนวคิดทฤษฎีเดิม องค์ความรู้เดิมขยายออกไป
  2. Applied  Research  วิจัยประยุกต์ / Operational  Research  เป็นการวิจัยที่เริ่มต้นจากปัญหา วิจัยเพื่อค้นหาคำตอบของปัญหา (Problem  Solution) *วิจัยทางธุรกิจ
  3. Evaluation  Research  วิจัยประเมินผล  เพื่อการศึกษา อย่างเป็นทางการ เพื่อประเมินว่าผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หรือเพื่อหาข้อบกพร่อง
  4. TQM  แนวคิดในการจัดทำ Best  Quality จึงต้องมีการวิจัยในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่ Product/Service  Customer  Centric, Continuous  Development, Evaluate และ Empowerment
  5. Scientific  Research  วิจัยทางวิทยาศาสตร์

Continue reading

October 17, 2018

การใส่รูปใน Comment ของ WordPress

เนื่องจากการปรับปรุงสถานะของการแจ้งซ่อม(ระบบบันทึกการแจ้งซ่อมอาคารและครุภัณฑ์) บางครั้งต้องมีความจำเป็นในการใส่รูปเพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้แจ้งเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของ WordPress (เพื่อความปลอดภัยและเรื่องอื่นๆ ด้วย) WordPress จึงจำกัดการใส่รูปโดยผ่าน Media ใน WordPress แต่ทั้งนี้ก็ยังสามารถทำได้ในกรณีที่เราเองมีสิทธิ์ที่จะใช้งานระบบแจ้งซ่อมนี้ได้อยู่แล้ว และด้วยความสามารถของ Plugin ของ WordPress เองที่ช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านนี้ได้ นั่นคือ Plugin  CLEditor for WordPress  ถึงแม้จะมีขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยากกว่า Post ธรรมดาแต่ก็เพื่อความสมบูรณ์สามารถทำได้ตามนี้เลยครับ

  • เตรียมภาพที่ต้อง Post ลงใน Comment ให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Login เข้าสู่ระบบ
  • ไปที่ Dashboard –> Media –> Add new ตามภาพ เพื่อเตรียม Upload ภาพ

Continue reading

October 4, 2018

Flow Chart ระบบออก Barcode อัตโนมัติ

พอดีได้มีโอกาสคุยกับคุณสมพงศ์ เรื่องระบบ Print Barcode บริเวณทางออกเลยเอา Flow Chart และเนื้อความใน e-mail มาลงเอาไว้เพื่อเป็นการแชร์กันนะครับ
เรียนคุณสมพงศ์ ผมส่ง Flowchart เบื้องต้นของระบบ Print barcode ทางออกของ มทร.อีสานมาให้ครับ สำหรับ WebService เช็คบัตร ปปช.ใช้งานได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/42533.0.html นะครับ เรื่อง Web Service check รหัสนศ. ถ้ายังไม่มีบอกนะครับ เดี๋ยวจะส่งไปให้ ส่วนเรื่องรุ่นของ Printer ใช้รุ่นนี้ครับ