June 30, 2018

Open Source คุณก็ช่วยเขาพัฒนาได้ (Self Check Part 2)

จาก Post ก่อนนี้เรื่อง Self Check Part 1 เป็นธรรมดาสำหรับ Open Source  นะครับที่จะไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมด อาจต้องมีการปรับแต่งบ้าง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน สำหรับในกรณีของ open-source-self-check ก็เช่นเดียวกัน ใน post Self Check Part 1 ผมไม่ได้อรัมภบทอะไรมาก เอารูป กับ code ก่อน-หลัง มาวางเลย(จริงๆ จะทดสอบ Plugin เกี่ยวกับการแสดง Coding ต่างหาก) หลังจากที่ได้แก้แล้วใน Post นั้นก็มีการทดสอบว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่า ผลปรากฏว่า สามารถป้อน “-” (Dashes) ได้ตามต้องการครับ แต่ยังติดปัญหว่า ไม่สามารถตรวจสอบผู้ใช้ได้ ข้อสันนิษฐานคือ Server ของผม ต้องการ UesrID และ Password ในตรวจสอบผู้ใช้ จึงได้ทำการ HardCode Password ลงใน File account_check.php สามารถใช้งานได้ เมื่อได้แบบนี้แล้วก็เลยคิดว่า น่าจะแจ้งไปที่ผู้พัฒนาให้เขาทราบเรื่องนี้ ว่าแล้วก็ลุยเลยครับ
Continue reading

June 23, 2018

บทพูดงานตลาดนัดการเรียนรู้ (Learning Fair 2008)

ไปค้นเจอ Script พิธีกรงานตลาดนัดการเรียนรู้ (Learining Fair) หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ เขาเรียกกันว่า บุ๊คแฟร์ (Book Fair) นั่นเองครับ ครั้งนั้นได้รับเกียรติเป็นพิธีกรคู่กับคุณปวีณา เลยเอา Script มาเก็บเอาไว้ถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งเลยครับ สังเกตว่าสมัยนั้น ยังใช้ศัพท์แสงไม่แอดวานซ์มาก ที่สำคัญบางจุดยังใช้คำไม่เหมาะสม มากเกินไปบ้าง น้อยเกินไปบ้าง แต่ก็ได้นำผลจากครั้งนั้นหละครับ มาปรับปรุงต่อไป ข้อสำคัญของการเป็นพิธีกรสำหรับผมเองคือ ต้องหมั่นดู สังเกตมืออาชีพครับ และเอาจุดดีต่างๆเขามาใช้ให้ได้ เดี๋ยววันหลังผมมี Slide เกี่ยวกับการเป็นพิธีกรที่ดีง่าย ใน 9 ขั้นตอนจะเอามาแชร์ให้อีกนะครับ วันนี้อ่าน Script นี้ไปก่อนละกัน

Intro

สุเทพ: ยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งาน ตลาดนัดการเรียนรู้ 2551 หรือ learning fair 2008 ครับ

ปวีณา: ค่ะ ยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งาน ตลาดนัดการเรียนรู้ 2551 Learning fair 2008 เช่นกันคะ

สุเทพ: ผม สุเทพ ยนต์พิมาย จาก แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

ปวีณา: ดิฉัน ปวีณา จิระสุโข จาก แผนกงานอีเลิร์นนิ่ง เราทั้งคุ่สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คะ

สุเทพ: ผมขอเรียกคุณปุ้ม ละกันนะครับ ดูจะคุ้นเคยมากกว่า

Continue reading

June 21, 2018

หัวใจของวิชาการจัดการดำเนินงาน(Operation Management)

ในวิชาการจัดการการดำเนินงาน หรือ Operation Management ในส่วนของการเลือกการจัดการการดำเนินงาน ตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ที่มี 2 กลยุทธ์ใหญ่ๆ คือ กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) และ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) มีข้อแนะนำในการกำหนดวิธีการในการจัดการเบื้องต้นที่พอจะสรุปได้ดังนี้

Continue reading

Beta Tester

Status

วันนี้จะลองให้หมดเลย ทั้ง iOS8 และ OSX Yosemite ฮีiso8overview_hero_x

June 18, 2018

RMUTI International Journal of Science and Technology

บังเอิญได้มีโอกาส เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการนานาชาติ มทร.อีสาน โดยได้รับผิดชอบในส่วนของการ ลงคะแนนเสียงเลือกชื่อวารสารวิชาการ ซึ่งก็ได้ใช้ประโยชน์จากระบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการนำเสนอระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้จัดทำ slide สั้นๆเพื่อการนำเสนอในครั้งนั้น ลองชมกันได้ครับ

June 12, 2018

บทพูดพิธีกร การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28

ผมได้รับโอกาสให้เป็นพิธีกร งานใหญ่มากงานหนึ่งสำหรับผมนั่นคือ การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-24 กันยายน 2553 ซึ่งจัด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในงานครั้งนั้นผมเป็นพิธีกรคู่กับคุณ ปวีณา เลยเอาบทพูด หรือ สคริปต์ มาบันทึกไว้ เผื่อใครได้เอาไปใช้ได้ ต้องขอขอบคุณปวีณา มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

วันที่ 22 กันยายน 2553  ช่วงเช้า

Intro

สุเทพ    : ยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งาน “การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28” ครับ

ปวีณา  :ค่ะ  ยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งาน “การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28”  เช่นกันค่ะ

สุเทพ    :ผม  สุเทพ ยนต์พิมาย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครับ

ปวีณา  :ดิฉัน ปวีณา  จิระสุโข นักวิชาการศึกษา เราทั้งคู่สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ค่ะ Continue reading

ปวดใจกับภาษาไทยที่แปลมา

Status

ปวดใจกับภาษาไทยที่แปลมา

เช่น

Strategy = กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์

Library = ห้องสมุด หอสมุด บรรณสาร

Mission = พันธกิจ ภารกิจ

Objective = วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์

Strategy Map = แผนที่กลยุทธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์

เดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกเรื่อยๆ

 

 

 

June 10, 2018

แบบห้องนั่งเล่น

วอลเปเปอร์สีหวาน กับการตกแต่งน่ารักๆ

“ความน่ารักของเธอช่างเย้ายวน………” เมื่อได้เห็นห้องนั่งเล่นห้องนี้แล้ว ทำให้นึกถึงเพลงนี้เหลือเกิน ความน่ารัก ความอ่อนหวานจากสีของวอลเปเปอร์ติดผนังที่มีทั้งความนุ่มนวล ความอ่อนหวาน เมื่อได้มารวมกับของตกแต่งห้องสีขาว เช่น เก้าอี้ ชั้นวางของ แล้วยิ่งทำให้ห้องมีความสดใส สว่างขึ้นไปอีก แม้จะมีรูปปั้นของจระเข้ ซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ากลัว ความน่ารัก ละมุนละไมของห้อง กลับกลบความน่ากลัวจากรูปปั้นจระเข้ได้อย่างสนิท เพิ่มบรรยากาศสดชื่นๆขึ้นไปด้วยต้นไม้สองกระถาง วางขนาบเก้าอี้ไว้ทั้งสองด้าน

ออกแบบตกแต่ง : mabley handler

วอลเปเปอร์ติดผนังสีหวาน Continue reading

อดีตไม่ได้บอกอนาคต

Status

ผลประกอบการในอดีต ไม่ได้บอกผลประกอบการในอนาคตฉันท์ใด

ผลงานในอดีต ก็ไม่ได้บอกได้บอกผลงานในอนาคตเช่นกัน

June 7, 2018

การวิเคราะห์คุณค่างานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ (Value Analysis)

วันนี้มีเรื่องราว เกี่ยวกับงานทำงานมานำเสนอครับ เนื่องจากผมเองได้เรียนในวิชา การจัดการการดำเนินงาน (Operation management) และได้รับมอบหมายงาน 1 ชิ้น นั่นคือ การวิเคราะห์คุณค่า แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวน่าจะมาลองรู้ความหมายของการวิเคราะห์คุณค่า มาลองรู้จักความหมายของมันก่อนนะครับ

Definition of value analysis in English: The systematic and critical assessment by an organization of every feature of a product to ensure that its cost is no greater than is necessary to carry out its functions. ที่มา

แปลคร่าวๆได้ว่า เป็นการประเมินระบบหรือวิจารณ์ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์(บริการ)เพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในผลิตภัณพ์หรือบริการนั้นต้องไม่สูงกว่าคุณค่าของมัน โดยหลักสำคัญที่ต้องมองคือ คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ องค์กรต้องมุ่งตอบสนองคุณค่าเหล่านั้น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดนั่นเองครับ หรือบางครั้งต้องมองถึง ผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการนั่นเองครับ ถ้าพิจารณาแล้วว่าผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนนั่นไม่มีประโยชน์ ก็ควนยกเลิกไป ดูความหมายแล้วอาจจะงงกันอยู่ ลองดูตัวอย่างจากงานจริงที่ผมและเพื่อนๆได้ช่วยกันทำนะครับ

การวิเคราะห์คุณค่างานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ (Value Analysis)
แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Continue reading