Feb 19

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

10447805_844820648922636_6342341258852357765_n

 

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรเครือข่ายสนับสนุนด้านบริการวิชาการและการผลิตสื่อ ระหว่าง มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.